M

  • Moodle - Mobilna aplikacija
    Moodle aplikacija će raditi SAMO sa Moodle sajtovima koji su podešeni da to dozvoljavaju. Ovu aplikaciju možete koristiti za: Pregledanje sadržaja svojih predmeta, čak i kada ste ...