FAQ::AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA ŠUMADIJA, ODSEK ARANDJELOVAC

Udaljena podrška

Poštovane kolege,

Za udaljenu podršku potrebno je da imate instaliran Any Desk program, kako bi mogli da Vam pružimo adekvatnu uslugu.


Više informacija:
2021-11-27 11:12

There are 4 FAQs online