Материјали везани за изучавање предмета Увод у информационе системе.

Предмет Увод у информационе системе похађају студенти свих студијских програма у трећем семестру.