Logo
Naslov knjige Godina izdanja Autor Izdavač Kategorija Jezik Stanje
13. trijenale keramike Ostali Muzej primenjene umetnosti Umetnost. Rekreacija. Razonoda Ostali 1
13. trijenale keramike Ostali Muzej primenjene umetnosti Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
14. trijenale keramike Ostali Muzej primenjene umetnosti Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
1th International Conference "Harmony of nature and spirituality in stone" Ostali Stone Studio Association Građevinski materijali Srpski 1
20-th-Century Glass Ostali Dorling Kindersley Limited Vitraž. Umetnička obrada stakla i kristala Engleski 1
2nd International Conference "Harmony of nature and spirituality in stone" Ostali Stone Studio Association Građevinski materijali Srpski 1
3. manifest nadrealizma 1924., 1930., 1942. Breton Andre Bagdala Jezici, Lingvistika, Književnost Srpski 1
3rd International Conference "Harmony of nature and spirituality in stone" Ostali Stone Studio Association Građevinski materijali Srpski 1
ADOBE In Design CS3: učionica u knjizi Ostali CET Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Anaerobna digestija otpadnog mulja i monitoring procesa Šuša Jovan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Analitička hemija Delić M. Ana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Analiza i standardi kvaliteta - odlike stonih mineralnih voda Plećević Zoran Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Analiza i strategija borbe protiv buke u gradu Valjevu Jovanović Stefan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Analiza metoda za ocenu plastičnosti i iznalaženje korelacionih odnosa Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Analiza nekih faktora koji utiču na izdržljivost vatrostalnog materijala u žarnoj zoni krečne peći Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Anatomija škola crtanja Ostali Veble commecre Anatomsko crtanje Hrvatski 1
Beli venčac Ostali Smotra Mermer i zvuci Umetnost. Rekreacija. Razonoda Ostali 1
Bezbednost drumskog saobraćaja sa osvrtom na Smederevsku Palanku Dunjić Lazar Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Biblioteka u dvadeset prvom veku Brofi Piter Klio Bibliotekarstvo Srpski 1
BIodizel, biogas, biomasa Ostali AGM knjiga d.o.o. Eksplozivi, goriva Srpski 1
Biodizel: humano gorivo Ostali Srpska akademija inovacionih nauka Eksplozivi, goriva Srpski 1
Buka - psihofiziološke posledice Ostali FON Javno zdravlje i higijena. Prevencija od udesa Srpski 1
Čajnici i upotrebni predmeti koji se koriste u ceremoniji čaja Mirić Dragana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Čajnik - objekat u funkciji pripovedanja Savčić Marija Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Ceramics materials for inspirational design Lefteri Chris Roto Vision Keramika. Grnčarstvo Engleski 1
CorelDRAW za Windows Steve Schwartz CET Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Čovek i saobraćajna buka Milošević Staniša Saobraćajni fakultet Javno zdravlje i higijena. Prevencija od udesa Srpski 1
Crnkinje, afrička plemena i verovanja Marković Jelica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Decorative Arts Ostali Dorling Kindersley Limited Umetnički ručni radovi Engleski 1
Diplomski rad: Određivanje herbicida i pesticida u biološkom materijalu Ostali Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Direktive EU o vodama Ostali Udruženje za tehnologiju vode i sanit. inženjerstvo Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Dizajn 20.veka Ostali Taschen Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Dizajn danas Ostali Taschen Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Dizajn i kultura Ostali Studentski izdavaèki centar Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Dizajn i savremena umetnost Petrović Radmilo Metaphyzica Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Dobijanje granulata za presovanje keram. pločica suš. suspenzije u tornjevima za rasprš… Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Dobijanje i ispitivanje osobina NVT-osigurača Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Dobijanje kugli od aluminijumoksida izostatičkim presovanjem Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Dobijanje poroznih keramičkih tela na bazi kordijerita Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Dobijanje steatitnih cevi izostatičkim presovanjem Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Dobijanje termoizolacionih opeka na bazi dijatomeja "Baroševac" Lazarević Milena Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Dokazivanje, toksičnost, određivanje nervnih otrova Lukić Milana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Društvena hronika, moda, stil i odevanje Lazarević R. Veljko Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Efekti puštanja u rad ventilatora za rapidno hlađenje na visokotemperat. tunelskoj peći Kerabedarf Stefanović Života Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Eko fizika Jovanović Brankica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Ekologija Srpski 1
Ekologija i zaštita životne sredine Savić Ivo Zavod za udžbenike Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Ekološki menadžment Ostali FON Poslovanje Srpski 1
Ekološki projekti Jovanović M. Prvoslav Visoka tehnološka škola strukovnih studija Ekologija Srpski 1
Ekonomika preduzeća, menadžment i marketing u funkciji profita Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Organizacija trgovine i industrije. Preduzeće. Kupovina. Prodaja Srpski 1
Ekonomika turizma Unković Slobodan Ekonomski fakultet Ekonomska politika Srpski 1
Ekonomska efektivnost upravljanja ljudskim resursima Stefanović Vidoje Institut za ekonomiku poljoprivrede Poslovanje Srpski 1
Eksploatacija, ispitivanje i primena arhitektonskog kamena Maksimović Mirko Contractor d.o.o. Ekonomska geologija. Mineralna ležišta Ostali 1
Elektro-automobil kroz istoriju i njegovu budućnost Mirić Milorad Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Elektrohemijski reaktori u procesu prečišćavanja vode Vasić Marina Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Elektrohemijsko inženjerstvo Mantel, C.L. Tehnička knjiga Zagreb Inženjering. Tehnologija uopšte Ostali 1
Energetska efikasnost u zgradarstvu Pantelić Dragana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Englesko-srpski enciklopedijski rečnik Ostali Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta Jezici Srpski 1
Ergonomija u službi dizajna Lošić Milan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Faktori regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja Vojnović Boško Institut za ekonomiku poljoprivrede Regionalna privreda. Zemljišna svojina Srpski 1
Farmakološko toksikološki efekti hroma i organohromnih jedinjenja Griževski Ana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Fina i tehnička keramika Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Staklena industrija. Keramika. Cement i beton Srpski 1
Fizička hemija, zbirka zadataka Ostali Tehničko metalurški fakultet u Beogradu Hemija Srpski 1
Fizičko hemijska kontrola vode za piće u vodovodu - Aranđelovac Vasiljević Milenko Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Nauka i znanje uopšte. Organizacija intelektualnog rada Srpski 1
Flash ActionScript 8 Ostali Kompjuter biblioteka Kompjuterska literatura Srpski 1
Fleksibilna automatizacija Ostali Mašinski fakultet Kragujevac Opšte mašinstvo. Nuklearna tehnika. Elektrotehnika Srpski 1
Frenk Lojd Rajt Ostali Taschen Arhitektura Srpski 1
Funkcionalnost zelenih površina Ostali Šumarski fakultet u Beogradu Planiranje pejzaža (prirodnog i oblikovanog). Parkovi. Vrtovi Srpski 1
Genetski modifikovana hrana - uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu Obradović D. Marija Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Hemija u mašinstvu Đukin Zorka Naučna knjiga Hemija Srpski 1
Hemijska analiza alumosilikatnih vatrostalnih materijala Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Hemijska kontrola sirovina koje se koriste za proizvodnju elektroporcelana Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Hemijska kontrola sirovina u rudnicima i industriji "Šamota" Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Hemijska tehnologija Vitorović Dragomir Prirodno-matematički fakultet Hemijska tehnologija. Hemijske i srodne industrije Srpski 1
Hidrične epidemije Boričić Milica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
HIV virus Bjelica Mirko Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Hochspannung (Visoki napon) Ostali VVB Technische Keramik Elektrotehnika Nemački 1
Industr. kontrola sušenja bloka sa horiz. šupljinama asortimana 190x250x200mm u tunelskim sušarama Đorđević Petar Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Industrijski menadžment Radojičić Miroslav Tehnički fakultet, Čačak Nauka i znanje uopšte. Organizacija intelektualnog rada Srpski 1
Informacioni sistemi Arsovski Zora Mašinski fakultet Kragujevac Aktivnost i organizovanje. Informacije. Teorija komunikacije (kibernetika) Srpski 1
Informatičke tehnologije Ostali Visoka tehnološka škola strukovnih studija Računarstvo Srpski 1
Informatičke tehnologije u zaštiti životne sredine Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Informatika Ostali Fakultet civilne odbrane Univerziteta u Beogradu Aktivnost i organizovanje. Informacije. Teorija komunikacije (kibernetika) Srpski 1
Instrumentalne metode u analitici pitkih voda Kalimančević Snežana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Instrumentalne metode u keramici Izvonar Dušan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Ispitivanje materijala. Trgovinski materijali. Elektrane. Energetska privreda Ostali 1
Integralno upravljanje čvrstim otpadom Lazarević Ivana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Ostali 1
Integrisani menadžment sistemi u funkciji razvoja preduzeća Spasojević Saša Institut za ekonomiku poljoprivrede Poslovanje Srpski 1
Ispitivanje faznog sastava nekih šamotnih materijala Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Ispitivanje karakteristika pečenog crepa IGM "Ćele Kula" - Niš Šutić Dragiša Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Ispitivanje međudejstva Al2O3 sa rastopom sastava eutektikuma gelenit - anortin - CA6 Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Ispuštanje i pročišćavanje otpadne vode Ostali Croatiaknjiga Sanitarna tehnika. Voda. Sanitarni uređaji. Tehnika rasvete Hrvatski 1
Istorija moderne umetnosti Ostali Orion art Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Istorija svetske skulpture Bazen Žermen Vuk Karadžić Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Istorija umetnosti u Srbiji XX vek Ostali Orion art Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Izrada aparature za gasopropustljivost i kalibrisanje Ostali Viša tehnološko-tehnička škola Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Izrada vatrost. opeka asortimana X-2 pneumatskim post. i mogućnost kontr. deform. ponašanja opeka Rudić Ružica Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Jansonova istorija umetnosti Ostali Stanek d.o.o. Umetnost. Rekreacija. Razonoda Hrvatski 1
Kadrovska raskršća srpskog agrara Stefanović Vidoje PMF - Niš Poljoprivreda Srpski 1
Karakteristike ozida i toplotni bilans rotacionih peći Mitolinski Ivica Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Koefic. neravnom. sušenja kod komor. sušara tipa "Keller" u fabrici fasad. opeke "Standard"-Ar. Lučić Rajko Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Kolometrijska merenja u zaštiti životne sredine Švabić Marijana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Kolometrijsko merenje pH vrednosti Živojinović Milica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Kolorimetrijska merenja u ekologiji Marković Aleksandar Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Kolorimetrijska merenja u ekologiji i zaštiti životne sredine Milovančević Marko Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Kombinatorika i grafovi Cvetković Dragoš Računarski fakultet Matematika Srpski 1
Kontrola kvaliteta elektrotehničkog porcelana i organizacija službe kontrole Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Kontrola kvaliteta mineralne vode primenom instrumentalnih metoda Snežana Bibin Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Kontrola kvaliteta vode za piće Ostali Prirodno matematički fakultet Sanitarna tehnika. Voda. Sanitarni uređaji. Tehnika rasvete Srpski 1
Kontrola kvaliteta vode za piće u Institutu za javno zdravlje - Kragujevac Matić Jelena Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Kontrola kvaliteta životne sredine Plećević Ljiljana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Pretnje prirodnom okruženju Srpski 1
Kontrola vode za piće fizičko-hemijska i mikrobiološka Bojović Ljiljana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Korišćenje otpada kao sekundarne sirovine - reciklaža plastike Račović Aleksa Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Korozija materijala Mladenović Sreten Tehnološko metalurški fakultet u Beogradu Ispitivanje materijala. Trgovinski materijali. Elektrane. Energetska privreda Srpski 1
Kvalitet vode za rekreaciju Ostali Prirodno matematički fakultet Sanitarna tehnika. Voda. Sanitarni uređaji. Tehnika rasvete Srpski 1
Kvantitativna hemijska analiza Sebastijan Linc Zvonimir Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Hemija Srpski 1
Lavirint menadžmenta Stefanović Vidoje Institut za ekonomiku poljoprivrede Poslovanje Srpski 1
Le Korbizje Ostali Taschen Arhitektura Srpski 1
Leksikon stranih reči i izraza Ostali Prosveta Jezici Srpski 1
Leonardo da Vinči, život i delo Nardini Bruno Vuk Karadžić Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Liderske kompetencije Ostali FON Poslovanje Srpski 1
Liderstvo: ključ za efektivno upravljanje promenama Ostali Mašinski fakultet Kragujevac Poslovanje Srpski 1
Mala enciklopedija PROSVETA 1 A-LJ Ostali Prosveta Opšta referentna dela. Enciklopedije, rečnici itd. Srpski 1
Mala enciklopedija PROSVETA 2 M-Š Ostali Prosveta Opšta referentna dela. Enciklopedije, rečnici itd. Srpski 1
Mapiranje poslovnih procesa Ostali Mašinski fakultet Kragujevac Poslovanje Srpski 1
Marketing Milisavljević Momčilo Savremena administracija Trgovina Srpski 1
Marketing u kulturi i umetnosti Kolber Fransoa Klio Trgovina Ostali 1
Matematika Ostali Viša politehnička škola Matematika Srpski 1
Matematika: za više tehničke škole Ostali Savremena administracija Nauka i znanje uopšte. Organizacija intelektualnog rada Srpski 1
Mediji i e-obrazovanje Radović Vladeta Institut za politièke studije Poslovanje Srpski 1
Mehaničke, fizičke i termofizičke osobine mulkorita Ilić Slavko Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Membranski procesi - reverzna osmoza u procsima prečišćavanja otpadnih voda Sebastijan Linc Zvonimir Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Membranski procesi u prečišćavanju otpadnih voda Gruičić Aleksandra Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Menadžerska sredstva i alati u funkciji regionalnog razvoja Srbije Dejan Riznić Tehnički fakultet u Boru Regionalna privreda. Zemljišna svojina Srpski 1
Menadžment i umetnost Berns Dž. Vilijam Klio Poslovanje Srpski 1
Menadžment ljudska strana Ostali Fakultet tehničkih nauka Poslovanje Srpski 1
Menadzment procesima Arsovski Slavko Mašinski fakultet Kragujevac Poslovanje Srpski 1
Menadžment proizvodnim i informaciono komunikacionim tehnologijama Ostali Mašinski fakultet Kragujevac Nauka i znanje uopšte. Organizacija intelektualnog rada Srpski 1
Menadžment zadovoljstvom i motivacijom u zdravstvenim ustanovama Stoiljković Miloje Institut za ekonomiku poljoprivrede Poslovanje Srpski 1
Metode i postupci prečišćavanja otpadnih voda - biološko prečišćavanje Preković Milan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Metode odvajanja supstanci Najdanović Aleksandar Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Ostali 1
Metodologija naučnih istraživanja Ostali FON Nauka i znanje uopšte. Organizacija intelektualnog rada Srpski 1
Metodologija rada u vajarskim materijalima Blažić D. Rajko Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Mikrobiološki tretman otpadnih voda kod proizvodnje PVC-a Savić Boris Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Miller's Ceramics Buyer's Guide Ostali Miller's Publications Keramika. Grnčarstvo Engleski 1
Moderna algebra Laban Miloš Naučna knjiga Algebra Srpski 1
Moguć. uštede ener. i skrać. vrem. potrebnog za proizv. asortimana keram. uliv. sita i nos. grejaća Marković Radulka Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Mogućnost adsorpcije nepoželjnih gasova u prirodnim vodama Ševo Milana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Mogućnost izrade keramičkih pločica otpornih na habanje Vujičić-Vuković Slavica Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Mogućnost primene CuO u proizvodnji glazure Despotović Biljana Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Mogućnost primene nekih jednačina presovanja za predviđ. fizičko-meh. karakter. šamotnih opeka Đorđević Vladica Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Mogućnost primene RFID tehnologije na Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Aranđelovcu Đurić Lena Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Molerova moderna neorganska hemija Ostali Naučna knjiga Hemija Srpski 1
Monitoring životne sredine i orživi razvoj Dimitrijević B. Nada Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Mosaics Ostali Hermes House Mozaik Engleski 1
Mycrobacterium tuberculosis - Uticaj na zdravlje ljudi Mirković Dušica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Naša azbuka i njene norme Pešikan Mitar Vukova zadužbina Sistem pisanja i pisma. Znakovi i simboli Ostali 1
Naučnik i pronalazač Ostali Ekounis institut Hemijska tehnologija. Hemijske i srodne industrije Srpski 1
Naučno-tehnički rečnik rusko-srpskohrvatski Ostali Privredni pregled Inženjering. Tehnologija uopšte Srpski 1
Negativni ekološki uticaji od saobraćaja Ostali Visoka tehnološka škola strukovnih studija Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Neki elementi obrade i primene kamena Ibrišbegović Muris Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Neki problemi određivanja faznog sastava sistema na bazi SiO2-Al2O3 hemijskom analizom Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Nauka i znanje uopšte. Organizacija intelektualnog rada Srpski 1
Neorganska hemija Njekrasov B.V. Prosveta Hemija Srpski 1
Nobelova nagrada za hemiju u XX veku Ostali Srpska akademija inovacionih nauka Hemija Srpski 1
Nuklearna-magnetna rezonantna (NMR) spektroskopija Vojinović R. Olgica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Nuklearni reaktori i životna sredina Stevanović Suzana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Numeričke metode Ostali Akademska misao Matematika Srpski 1
Oblikovanje keramičkih proizvoda i uticaj vlažnosti na kvalitet proizvoda Milivojević Milomir Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Obnovljivi izvori energije i njihova ekonomska ocena Ostali AGM knjiga d.o.o. Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Obogaćivanje i proces sušenja lignita pod pritiskom u autoklavama Danilović Milan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Obrada otpadnih voda Sokobanje Drljača Saša Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Obrazovanje i zaštita životne sredine Ostali Zadužbina Andrejević Obrazovanje Srpski 1
Ocena postojanosti tehnološkog procesa proizvodnje toplotno-izolacionih proiz. asortimana porit - 10 Delić Stojan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Određivanje fenolnih komponenti u pitkim i otpadnim vodama i vodotokovima Jolić Stefan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Određivanje kvaliteta vakuumiranih oblica merenjem mehaničke jačine u suvom stanju Simić Radovan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Određivanje optimalnih karakteristika šlikera porcelanskih masa za atomiziranje Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Određivanje otpornosti vatrost. materijala protiv uticaja šljake Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Određivanje staklene ambalaže i utvrđivanje hemijske postojanosti i termomehan. karakteristika Aleksić Dragiša Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Određivanje vezivne sposobnosti glina metodom plastičnosti Perić Velibor Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Oligoelementi - elementi života Ognjanović Danijela Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Omekšavanje vode za potrebe industrijskog kompleksa H. I. "Zorka" - Šabac Savić Mihailo Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Oplemenjivanje životne sredine opštine Aranđelovac Jovanović M. Prvoslav Narodna biblioteka Aranđelovac Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Opšta hemija Poleti Dejan Tehnološko metalurški fakultet u Beogradu Hemija Srpski 1
Opšta hemija Stojanović I. Nikola Naučna knjiga Hemija Srpski 1
Opšta hemija, prvi deo Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Hemija Srpski 1
Opšta sociologija Marković Ž. Danilo Savremena administracija Sociologija Srpski 1
Optimalno upravljanje sistemima sa kašnjenjem u procesnoj industriji Lazarević P. Mihailo Tehničko metalurški fakultet u Beogradu Hemijska tehnologija. Hemijske i srodne industrije Srpski 1
Organizacija hemijske kontrole sirovina i gotovih proizvoda u fabrici Šamota, Aranđelovac Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Organizacija sistema održavanja u fabrici "Elektroporcelana" u Aranđelovcu Nerandžić Radovanka Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Organizacija službe održavanja radne organizacije Fabrika porcelana "Porcelan-Zaječar" u Zaječaru Sokolović Borislav Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Organizacija transporta mineralnih sirovina od mesta iskopa do linije prerade Crnomarković Ilija Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Organska hemija Ostali Partenon Organska hemija Srpski 1
Organske toksične supstance u vodama Danković Duško Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Ornament, njegov razvoj i uticaj na svetsku kulturu Baričević Petrović Marijana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Osnove kvaliteta Ostali FON Osobine poslovanja. Celokupne osobine poslovanja (TQM) Ostali 1
Osnove kvaliteta Ostali FON Osobine poslovanja. Celokupne osobine poslovanja (TQM) Srpski 1
Osnove opšte sociologije Fiamengo Ante Narodne novine Sociologija Srpski 1
Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda Povrenović Dragan Tehničko metalurški fakultet u Beogradu Sanitarna tehnika. Voda. Sanitarni uređaji. Tehnika rasvete Srpski 1
Osnove umrežavanja Habraken Joe Mikro knjiga Kompjuterska literatura Ostali 1
Osnove životne sredine (priručnik za spremanje i izradu testova) Jovanović M. Prvoslav Visoka tehnološka škola strukovnih studija Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Osnovi hemije Njegovan V.N. Naučna knjiga Hemija Srpski 1
Osnovi metalizacije Al2O3 keramike Matićević Zoran Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Osnovi metrologije Lazić Miodrag Mašinski fakultet Kragujevac Standardi. Standardizacija. Mere Srpski 1
Osnovi tehnologije keramike I i II Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Staklena industrija. Keramika. Cement i beton Srpski 1
Osnovi tehnologije keramike I i II Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Staklena industrija. Keramika. Cement i beton Srpski 1
Osnovi upravljanja Vojnović Boško Digital Dizajn Poslovanje Srpski 1
Osnovne mogućnosti korišć. visokotemper. elektrootp. peći (tipa kape) za ocenu kval. vatrost. mater Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Osobine tehnologije važnijih keramičkih magnetnih materijala Sečei Šandor Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Osobine vode Titovog Užica sa posebnim osvrtom na hemijski sastav i kontrolu Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad Ostali Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Sanitarna tehnika. Voda. Sanitarni uređaji. Tehnika rasvete Srpski 1
Pesticidi - uticaj na zdravlje ljudi Stanić Tamara Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Podrška odluèivanju u razvoju CIM sistema DSS/CIM Arsovski Zora Mašinski fakultet Kragujevac Rukovođenje i organizacija rada u industriji Srpski 1
Pojmovnik teorije umetnosti Ostali Orion art Estetika umetnosti Srpski 1
Poljoprivreda, turizam i saobraćaj u funkciji privrednog razvoja Vojnović Boško Institut za ekonomiku poljoprivrede Poljoprivreda Srpski 1
Ponašanje plastične mase pod dejstvom spoljne mehaničke sile Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Praktikum iz menadžmenta razvojno investicionim projektima Radojičić Miroslav Tehnički fakultet, Čačak Poslovanje Ostali 1
Praktikum iz programiranja Ostali Tehnički fakultet, Čačak Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Praktikum za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine Ostali Jugozaštita Rad. Zaposlenost. Ekonomija rada. Organizacija rada Srpski 1
Praktikum: tehnologija malternih veziva i vatrostalnih materijala Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Staklena industrija. Keramika. Cement i beton Srpski 1
Prečišćavanje otpadnih voda Lacmanović Drago Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Pregled tehnologije dobijanja keramičkih magnetnih materijala Kostadinović Branko Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
PremierePro2 Ostali Kompjuter biblioteka Kompjuterska literatura Srpski 1
Primena Bernulijeve jednačine na transport realnog fluida kod složenog cevovoda Danilović Milica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Primena informatičkih tehnolog. u merenju, obradi i prikazu rezultata kvaliteta vode u rekama P. iK. Marković Jelica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Primena koagulanata u prečišć. otpad. voda - uklanjanje 137 Cs i 60 Co iz radioakt. otpad. voda Voko Aleksandar Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Primenjena petrografija: svojstva i primena kamena Bilbija Nenad Građevinska knjiga Petrologija. Petrografija Srpski 1
Principi menadžmenta Vilijams Čak Data status Poslovanje Srpski 1
Priprema mineralnih sirovina Stojković Stanojlo Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Nauka i znanje uopšte. Organizacija intelektualnog rada Srpski 1
Priprema uzoraka i analiza za ispitivanje otpornosti na šljake Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Priprema vatrostalnih sirovina Raković Radoslav Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Priprema vode za industrijske potrebe Lazović Marko Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Prirodna bogatstva zemlje Kojn Silija Mladinska knjiga Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Priručnik iz životne sredine Jovanović M. Prvoslav Visoka tehnološka škola strukovnih studija Ekologija Srpski 1
Priručnik o biomasi i njenom korišćenju u energetske svrhe Nikola Počuča Nikola Počuča Ekologija Srpski 1
Priručnik o biomasi i njenom korišćenju u energetske svrhe Nikola Počuča Nikola Počuča Ekologija Ostali 1
Priručnik za izradu lokalnog ekološkog plana Ostali Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Pristup rešavanju problema prečišćavanja otpadnih voda hemijske industrije "Zorka" Šabac Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Problemi društvene strukture Popović Mihailo BIGZ Sociologija Srpski 1
Proces sušenja grube keramike u industriji građevinskog materijala "Sloga" OOUR "Standard" Novi Paza Sejdić Hankija Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Procesi dobijanja šupljeg bloka u ciglarskoj industriji Živković Vladan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Procesi i uređaji za dobijanje tehnološke vode pri proizvodnji PVC-a Madžarević Zoran Viša tehnološko-tehnička škola Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Programski jezik C Kernigan V. Brajan CET Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Programski jezik C: rešenja zadataka Tondo L. Klovis CET Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Proizvodnja bezalk. napitaka u "B. banji" sa posebnim aspektom na sok "BB pomorandža" Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Proizvodnja demineral. vode za potrebe fabrike "Beli limovi" sa opisom prečišćavanja otpadnih voda Mikelić V. Miloje Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Proizvodnja dvosl. krist. stakla i ocena postoj. spoja upoređenjem koef. term. širenja od.ek. i r. Brkić Miodrag Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Proizvodnja kiselootpornih vučenih pločica Mitić Dragan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Proizvodnja vode za piće na području grada Valjevo Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Računarska grafika Cvetković Dragan CET Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Računarstvo i informatika Ostali Epoha Obrazovanje Srpski 1
Rashladne vode na proizvodnji PVC-a Stepić Slobodan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Razmatranje moguć. poveć. koef. dilatacije uvođ. kvarc. peska kao dod. stand. keram. masi za zid.pl. Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Razvoj softverske podrške za upravljanje proizvodnjom Radojičić Miroslav Tehnički fakultet, Čačak Organizacija trgovine i industrije. Preduzeće. Kupovina. Prodaja Srpski 1
Razvojni aspekti turističke delatnosti Vojnović Boško Institut za ekonomiku poljoprivrede Ekonomska politika Ostali 1
Reciklaža elektronskog otpada Stojanović Nikola Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Reciklaža otpadnog materijala u proizvodnji opekarskih proizvoda Mikulić Miloš Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Reciklaža stakla Blagojević Dragana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Nauka i znanje uopšte. Organizacija intelektualnog rada Srpski 1
Rentgenska i mikrostrukturna analiza kordijerita i mulkorita Bijelić Nebojša Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Reol.-tehnol. karakt. livač. mase za proizv. elektroiz. i prov. mogućn. zamene metode gips.jez. f. a Stojanović Ljubinka Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Repetitori više matematike 4 Aspen Boris Tehnička knjiga Zagreb Matematika Srpski 1
Reverzna osmoza i membranski, separacioni postupci prečišćavanja pitkih i otpadnih voda Prokić Jelena Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Revolucionarno kiparstvo Ostali Spektar Umetnost. Rekreacija. Razonoda Hrvatski 1
Saobraćajna buka na području opštine Aranđelovac Đorđević Danijela Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Savremeni materijali u zaštiti spomenika kulture Dragićević M. Ljubinko Republièki zavod za zaštitu spomenika kulture Građevinski materijali Srpski 1
Secesija, Antoni Gaudi Todorović Jovana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Separaciona gasna hromatografija Lukić Milivoje Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Sertifikat security + Rut Endi CET Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Sintetsko dobijanje spinelnih pigmenata Radosavljević Vesna Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Školjke kao inspiracija Sretenović Ana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Slikarska tehnologija Turinski Živojin Univerzitet umetnosti u Beogradu Slikarstvo Srpski 1
Snabdevanje vodom Ostali Građevinska knjiga Hidraulika uopšte Srpski 1
Snabdevanje vodom grada Čačka, sa osvrtom na tehnologiju prerade i kontrolu vode Samardžić Gorica Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Snabdevanje vodom za piće grada Šapca, sa osvrtom na tehnologiju prerade i kontrolu vode Vujić Milojko Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Spektroskopija i spektrografija tragova elemenata (emisione optičke metode) Đurović Miloš Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Srednjevekovni nakit Đurović Igor Narodni muzej u Kragujevcu Kulturni ostaci istorijskog perioda Srpski 1
Srednji vek i renesansa Ostali Mladinska knjiga Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Standardni srpsko-engleski rečnik Ostali Zavod za udžbenike Jezici Srpski 1
Stručni rad: Tunelske peći i proces pečenja u njima Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Stručni rad: Uticaj tehnoloških parametara glazurne suspenzije na kvalitet glazure Ostali Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Strukture podataka i organizacija datoteka Mogin Pavle Računarski fakultet Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Sušenje PS izolatora u kanalnim sušarama Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Nauka i znanje uopšte. Organizacija intelektualnog rada Srpski 1
Svet keramike 1974-1994 Isaković Svetlana Smotra Mermer i zvuci Organizacije. Udruženja. Korporacije. Društva Srpski 1
Teh. proizv. pitkih voda i proc. preč. otp. voda u d.p. "Srbocoop" -ex-imp - Bg, r. j. eksp. kl. Bel Pantić Slađan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnika i tehnologija u funkciji zaštite životne sredine Ostali Savez mašinskih i elektrotehnièkih inženjera i tehničara Srbije Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Tehnol. proces proizvodnje porcel. izolatora sa poseb. osvrtom na oblikovanje iz plastiènih masa Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnologija bezalkoholnih napitaka Ostali Visoka tehnološka škola strukovnih studija Hemijska tehnologija. Hemijske i srodne industrije Srpski 1
Tehnologija malternih veziva Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Hemijska tehnologija. Hemijske i srodne industrije Srpski 1
Tehnologija prečišć. sirove vode za piće na filter stanici grada Aranđelovca Masoud Zaki "Mohamed Jalal" Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnologija proizvodnje vode za piće grada Kragujevca Dakić Vesna Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnologija proizvodnje vode za piće na novoj filter stanici na području grada Aranđelovca Ivanović Milovan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnologija stakla Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Staklena industrija. Keramika. Cement i beton Srpski 1
Tehnologija umetničke keramike Kiš Šandor Univerzitet umetnosti u Beogradu Staklena industrija. Keramika. Cement i beton Srpski 1
Tehnološki postupak dobijanja vode za piće na teritoriji grada Mladenovca Damnjanović Gordana Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki postupak proizvodnje "Guarane mojito" Katanić Marijana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki postupak proizvodnje mineralne vode "Rada" Bjelo Polje Rakonjac Tatjana Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki postupak za dobijanje vode za piće u gradu Titovom Užicu Avramović Goran Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki proces proizvodnje elektroker. proiz. iz pres-prahova (suvo i vlaž. pres.) i dimenz. kon. Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki proces proizvodnje kazanskih opeka sa posebnim osvrtom na proces pečenja Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki proces proizvodnje tanjira sa posebnim osvrtom na glaziranje i greške pri glaziranju Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki proces proizvodnje vode za piće BVK - pogon "Makiš" Trajković Marija Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki proces proizvodnje vode za piće u Zenici sa osvrtom na hemijsko-sanitarnu kontrolu Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki proces proizvodnje zidnih glaziranih pločica i statistička obrada podataka Raketić Svetlana Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Tehnološki proces sušenja u industriji materijala "Sloga" OOUR "Mladost" Novi Pazar Nokić Muhamed Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Teorija forme Bogdanović Kosta Zavod za udžbenike Obrazovanje Srpski 1
Teorijski osnovi analitičke hemije Janjić Tomislav Naučna knjiga Analitička hemija Srpski 1
Termoizolacioni materijali Vilimonović Aleksandra Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Termostabilnost elektrokeramičkih masa porcelana, steatita i kordijerita Nikolić Obrad Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Termostabilnost vatrost. proizvoda i uticaj dodataka Al2O3 standardnim periklasnom opekama Dimitrijević Panta Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
The Graphic Work M. C. Escher Ostali Taschen Umetnost. Rekreacija. Razonoda Engleski 1
The human figure by Albrecht Durer Strauss L. Walter Dover Publications Inc. Anatomsko crtanje Engleski 1
Toksični efekti metala Sošić Marina Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Toksični efekti metala - toksični efekti metala koji ulaze u sastav lekova Vesić Sanja Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Toksikologija fenolnih komponenti Vojinović Katarina Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Toksikologija fosfora i organofosfornih jedinjenja Mičić Predrag Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Toksikologija nikla i njegovih jedinjenja (istraživanje) Rajković Milica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Toksikologija organofosfornih jedinjenja Popović Ana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Turizam i održivi razvoj Stojanović Vladimir Prirodno matematički fakultet Ekonomska politika Srpski 1
U svetlu Mendeljejeva Ostali Srpska akademija inovacionih nauka Hemija Srpski 1
Učenje programa Autodesk 3ds Max 2008 Remi Breton CET Kompjuterske nauke i tehnologije Srpski 1
Udžbenik hemijske tehnologije Ostali Naučna knjiga Hemijska tehnologija. Hemijske i srodne industrije Srpski 1
Uloga reciklaže u zbrinjavanju komunalno čvrstog otpada na teritoriji grada Kragujevca Đošić Bojana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Umetnik - Nove teme i ideje, srpska keramika posle 2000. Vukotić Biljana Muzej primenjene umetnosti Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Umetnik - Nove teme i ideje, srpska keramika posle 2000. Vukotić Biljana Muzej primenjene umetnosti Umetnost. Rekreacija. Razonoda Ostali 1
Umetnost kroz vekove Helen Gardner Matica srpska Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Unikatne dekorativne JJ lampe Jovinov Jovana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uporedna karakterizacija rudne i vakuumirane gline koja se koristi u proizvodnji građ. keramike Lukičić Momčilo Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Upravljanje marketingom i informaciona tehnologija Flečer Kit Klio Organizacija trgovine i industrije. Preduzeće. Kupovina. Prodaja Srpski 1
Upravljanje rizicima u životnoj sredini Ostali Zadužbina Andrejević Poslovanje Srpski 1
Uspeh ne dolazi slučajno Simić Milorad AGM knjiga d.o.o. Nauka o moralu. Etika Srpski 1
Uticaj dodataka glinice na čvrstoću elektroporcelana Milivojević Radmila Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj dodatka kvarc. peska osnovnoj livačkoj masi na brzinu nabiranja mase Zarbool Hasan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj finoće mliva na osobine livačke mase i gotovih proizvoda Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj globalnog zagrevanja na poljoprivrednu proizvodnju Vuković Ana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj koncentracije elektrolita na parametre filtrac. anal. i tečljivost pogonske liv. m. za san. k Vesić Radmila Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj modifikovanih silana na osobine fasadnih boja Otašević Bojan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj orijentacije pora na koef. gasoprop. i utvrđ. jačine veze između ovog koef. i prividne gustin Kelović Nadežda Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj radioaktivnog otpada na životnu sredinu Nedović Sandra Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj sadrž. i granul. kvarc. peska na parametre filtr. analize liv. mase i susp. za izr. plas. mas Pantelić Mira Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj sadržaja opošćivača na reološke i tehnološke karakteristike stand. liv. mase za elektroporcel Vujanović Dragan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj tehnoloških parametara glazurne suspenzije na kvalitet glazure Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj temperature pečenja i prirode gline na fizičko-mehaničke karakteristike keramičkog crepa Najman Petar Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj temperature pečenja na karakter veze minerala nosioca strukture magnezit-hromitne opeke Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj veličine i pravca dejstva pritiska presov. na velič. koefic. gasopropustljivosti šamot. opeka Ostali Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj viskoziteta glaz. suspenz. i dužine vremena zadržavanja izolatora u glaz. susp. Antonijević Danica Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj viskoziteta i karakteristika mreže na rad pumpnog agregata Ćertić Danijela Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uticaj železničkog saobraćaja na životnu sredinu Jovanović Dragana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Uvod u AutoCAD 2010: 2D i 3D projektovanje Jarvud Alf CET Kompjuterska literatura Srpski 1
Uvod u Matlab 7 Eter M. Dolores CET Kompjuterska literatura Srpski 1
Uvod u pravo Ostali Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu Pravo. Jurisprudencija Srpski 1
Uvod u zaštitu životne sredine Anđelković Branislav Fakultet zaštite na radu, Niš Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Važeća domaća i međunarodna regulativa u oblasti upravljanja otpadom Petković N. Slađana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Veština crtanja i slikanja: postupni uvod u crtanje, slikanje akvarela i uljano slikarstvo Ostali Mono i Manjana Crtanje Srpski 1
Voda za piće Rašić R. Tihomir Rašić R. Tihomir Petrologija. Petrografija Srpski 1
Vodič za menadžere kvaliteta Ostali Mašinski fakultet Kragujevac Poslovanje Srpski 1
XI trijenale savremene umetničke keramike Ostali Muzej primenjene umetnosti Umetnost. Rekreacija. Razonoda Srpski 1
Z.r: Hemijska analiza vode i rezultati istraživanja Biševac Slobodan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Z.r: Model opštinskog informacionog sistema za upravljaje čvrstim otpadom sa akcentom na ruralni deo Jevtić Č. Miroslav Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Z.r: Određivanje alkalnih metala u pitkim i otpadnim vodama Aladić M. Jelena Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Z.r: Određivanje fenolnih komponenti u otpadnim vodama Ranković Mirjana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Z.r: Skladištenje i transport opasnih materija u REIK KOLUBARA Đorđević M. Jasmina Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Z.r: Uticaj buke od drumskog i železničkog saobraćaja na stanovnike Mladenovc Gadžić Milan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Zaštita od korozije Ostali Visoka tehnološka škola strukovnih studija Ispitivanje materijala. Trgovinski materijali. Elektrane. Energetska privreda Srpski 1
Zaštita šuma od požara na teritoriji opštine Despotovac Ilić Milena Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Zaštita životne sredine Jovanović M. Prvoslav Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Završni rad Đukić Vesna Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Dragica Gavrilovski Ilić Milica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Elektromagnetno zračenje i životna sredina Sinđelić Ivana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Herbicidi - potencijalni zagađivači voda i vodotokova Vukomanović Milica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Herbicidi - potencijalni zagađivači životne sredine Plašić Nevena Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Identifikacija zagađivača, izvora zagađivanja i zagađujućih materija... Đoković Č. Vladan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Izgradnja egipatskih piramida Milačić Olivera Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Keramičke pločice - tehnologija, osobine, dizajn Mitrović Snežana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Lokalna zajednica i odživi razvoj Radoš Milijana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Niskoenergetske kuće Stepanović Milica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Oksidacioni proces prečišćavanja otpadne vode Ćertić Danijela Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Pasivne kuće Avramović Vladimir Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Polne bolesti - uticaj na mlade Petrović Ivana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Primena separacionih metoda za primenu vode za piće Vesović Marija Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Procedne vode deponije Kraljevo Perić Desimir Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Reciklaža električnog otpada Marković N. Ivan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Toksikološki efekti - Efekti metala - Toksični metali u životnoj sredini Đurčić Dijana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Trbušni tifus Gajić Miodrag Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Uticaj motornih ulja na emisiju štetnih gasova Perišić Jovana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: UV zraci i njihov uticaj na čoveka Vilotijević Ana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Završni rad: Zagađenost vazduha poreklom od saobraćaja Đurašević Nenad Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Zbirka propisa o zaštiti na radu Ostali Jugozaštita Rad. Zaposlenost. Ekonomija rada. Organizacija rada Srpski 1
Zbirka propisa o zaštiti životne sredine Ostali Jugozaštita Ekologija. Čuvanje prirodnih resursa Srpski 1
Zbrinjavanje papirnog i kartonskog otpada i njegova reciklaža u gradu Kraljevu Jelić Dušica Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Železnički transport opasnih materija Rašić Stefan Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Značaj kontrole vode sa javnih česmi na teritoriji grada Zaječara Simeonović Nenad Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Značaj prečišćavanja industrijskih otpadnih voda za zaštitu vodotokova - prečišć. otp. voda preh.ind Jovanović Svetlana Visoka tehnološka škola strukovnih studija Metodologija. Opšte učenje o metodi. Tehnićki i naučni postupci izučavanja, istraživanja, naučnih rasprava. Analiza i sinteza Srpski 1
Značaj sadržaja kiseonika u otpadnim vodama Pantelić Dragan Viša tehnološka škola za nemetale i građevinske materijale Ispitivanje materijala. Trgovinski materijali. Elektrane. Energetska privreda Srpski 1
Zveri Balkana Đurđević Vlada Šumarska škola Kraljevo Lov. Ribolov. Gajenje riba Ostali 1